NIEUW boek over Piet Gerrits :
te koop via deze website : "Piet Gerrits (1878-1957, Religieus Historieschilder)
"Ook hier te koop : Het Heilige Land van Piet Gerrits (1878-1957)
Belastingvoordeel donateurs : Onze stichting is erkend als culturele ANBI

Hartelijk Welkom

   DE | FR | EN | ES    

Piet Gerrits (1878-1957) heeft zijn eigen bladzijden geschreven in het boek der kunsthistorie. Hij leverde een bijdrage aan het hoofdstuk van het bijbels oriëntalisme. Hij heeft enkele jaren in Palestina geleefd, gestudeerd, getekend en geschilderd, om er de wereld te ontdekken van het oude en nieuwe testament.
Terug in Nederland heeft hij het grootste deel van zijn levensenergie gegeven aan Heilig Landstichting, een Gesamtkunstwerk, waar architectuur, schilderkunst en beeldhouwkunst, ambachtelijk kunnen, religieuze en artistieke gedrevenheid ineenvloeien.

De Stichting Piet Gerrits houdt met onderzoek en publicaties de erfenis van deze kunstenaar in ere en wil haar interesse via deze site met u delen.

Dr. Leo Ewals, Voorzitter

 

Herzlich Willkommen

Piet Gerrits (1878-1957) hat seine eigene Seiten geschrieben im Buch der Kunstgeschichte. Er lieferte einen Beitrag am Kapitel des biblischen Orientalismus. Er hat einige Jahre in Palästina gelebt, studiert, gezeichnet und gemalt, um die Welt des Alten und Neuen Testamentes kennenzulernen.
Zurück in den Niederlanden hat er den Großteil seiner Lebensenergie der Heilig Landstiftung gewidmet, einem Gesamtkunstwerk, in dem Architektur, Malerkunst, Skulptur, handwerkliches Können, religiöse und künstliche Leidenschaft ineinanderfließen.

Die Stiftung Piet Gerrits hält mit Forschung und Publikationen die Erbschaft dieses Künstlers in Ehren und will mit Ihnen ihr Interesse durch diese Website teilen.

Dr. Leo Ewals, Vorsitzender

Bienvenue au site de la fondation Piet Gerrits

Aux Pays-Bas, près de Nimègue, se trouve la fondation de la Terre Sainte, un parc dévotionnel très vaste, où l'on a évoqué le monde où Jésus a vécu. Sa naissance à Bethlehem, sa jeunesse à Nazareth et sa passion à Jérusalem, tout a été visualisé avec des reliefs, des sculptures, des peintures et des mosaïques dans un décor architectural d'édifices et de rues qui rappelle le monde palestinien de jadis.

L'artiste créateur de ce parc est Piet Gerrits (1878-1957). Après avoir vécu plusieurs années en Palestine pour étudier le monde de l'Ancien et du Nouveau Testament il est revenu aux Pays-Bas et a consacré sa vie au parc et à l'art religieux. La Fondation Piet Gerrits honore avec des recherches, des publications et un site web cet artiste qui nous a légué une contribution intéressante à l'orientalisme biblique en Europe.

Dr. Leo Ewals, Président

A Warm Welcome

Piet Gerrits (1878-1957) has written his own page in the book on the history of art. He contributed to the chapter on biblical orientalism. He lived, studied, sketched and painted in Palestina for a couple of years in order to discover the world of the Old and New Testament.
Back in The Netherlands he dedicated the major part of his energy of life to Heilig Landstichting (Holy Land Foundation), a 'Gesamtkunstwerk' in which architecture and sculpture, craftmanship, and religious and artistic zeal come together.

By research and publications the Piet Gerrits Foundation honours this artist's legacy and wants to share her interest through this website.

Dr. Leo Ewals, President

Una Cálida Bienvenida

Piet Gerrits (1878-1957) escribió su propia página en la historia del arte contribuyendo al capítulo del orientalismo bíblico. Vivió, estudió, dibujó y pintó durante años en Palestina con el fin de descubrir el mundo del Antiguo y del Nuevo Testamento.
De regreso en los Países Bajos, dedicó la mayor parte de su energía a la Heilig Landstichting (la Fundación Tierra Santa), una ”Gesamtkunstwerk" en la que confluyen la arquitectura, la pintura, la escultura, la habilidad artesanal y la inspiración religiosa y artística.

Mediante investigaciones y publicaciones, la Fundación Piet Gerrits honra el legado de este artista y quiere compartir su interés con usted a través de este sitio web.

Dr. Leo Ewals, Presidente