Het Heilige Land van Piet Gerrits (1878-1957)

Het Heilige Land van Piet Gerrits (1878-1957)
Kerkelijk kunstenaar bij de gratie Gods in Palestina en Nederland
.
Auteur: Jan Willemsen, op verzoek van de Stichting Piet Gerrits.
ISBN: 978 90 5625 432 2
Formaat: Paperback, 319 pagina's, 24 cm.
Beschikbaarheid: In de boekhandel, of bij de Stichting Piet Gerrits via het bestelformuier.
Kosten: € 19,50, eventuele verzendkosten € 4,00

Het Boek Het Heilige Land van Piet Gerrits

In 2014 is het boek Het Heilige Land van Piet Gerrits. Kerkelijk kunstenaar bij de gratie Gods in Palestina en Nederland verschenen. Piet Gerrits, in 1878 in Nijmegen geboren, werkte van 1906 tot 1911 in Palestina en van 1912 tot aan zijn dood in 1957 onafgebroken in Nederland voor de Heilig Land Stichting gelegen tussen Nijmegen en Groesbeek.
In 1911 had kapelaan Arnold Suijs de Heilig Land Stichting opgericht met als doel het leven en werk van Jezus van Nazareth en de heilige plaatsen in een devotiepark uit te beelden. In dit boek wordt eerst het werk van kunstenaar Piet Gerrits in Nijmegen en Palestina beschreven en daarna zijn werk voor het devotiepark. Het Heilig Land met de heilige plaatsen, de Cenakelkerk, de pastorie en het klosster voor de zusters.

Piet Gerrits in Nijmegen en Palestina

Het eerste deel beschrijft het leven van Piet Gerrits vanaf zijn jeugdjaren in Nijmegen tot aan zijn benoeming tot artistiek adviseur van de Heilig Land Stichting in decemer 1912. Zijn goede relatie met de Fraters van Tilburg verschafte hem veel werk. Hij ging op hun verzoek in 1905 mee met de eerste Nederlandse Pelgrimsreis naar het Heilig Land Palestina om tekening van de heilige plaatsen, waar Jezus van Nazareth geleefd en gewoond had, te maken voor de De Engelewaarder.
In 1906 keerde hij terug naar Palestina waar hij vijf jaar bij Pastoor Adriaan Smets in El Hosson woonde. Hij maakte een grondige studie van het Oude en Nieuwe Testament en van het Heilige Land Palestina en trok op zijn paard rond om de Arabische en Joodse bevolking en hun gebruiken en zeden te bestuderen. Zijn vriend, een Bedoeïen, vergezelde hem op zijn trektochten. Hij bracht muurschilderingen aan in de katholieke kerken van El Hosson, Rumeimin, Beit Sahoer, Bethlehem, Bir Zeit, Salt, Jeruzalem, Ain Karim en Jaffe. In 1911 keerde hij terug naar Nederland en werkte eerst nog twee jaar in Tilburg alvorens zich definitief in Nijmegen te vestigen.

Piet Gerrits en de Heilig Land Stichting

In het tweede deel wordt zijn bijdrage aan het devotiepark Het Heilg Land beschreven. Het bestuur van de Heilig Land Stichting had vier jaar nodig om fondsen te werven en grond aan te kopen. Architect Jan Stuyt ontwierp de Cenakelkerk als een devotiekerk voor de pelgroms en als een parochiekerk voor de omwonenden. De Cenakelkerk werd op 6 januari 1915 in gebruik genomen.
Nog in 1915 begon Piet Gerrits met de aanleg van de parochiebegraafplaats en het devotiekerk Het Heilig Land. Hij richtte de begraafplaats op de heuvel achter de Cenakelkerk in als een oosterse landschapstuin met monumenten die herrineren aan de lijdensweg van Jezus van Nazareth in Jeuzalem en in het devotiepark bouwde hij de heilige plaatsen Bethlehem, Nazareth en Jeruzalem na.

Bestellen

Het boek is geschreven op verzoek van de Stichting Piet Gerrits door Jan Willemsen en is verkrijgbaar bij de boekwinkels: ISBN 978 90 5625 432 2. De prijs bedraagt € 19,50. Het is ook mogelijk om een exemplaar te bestellen door een e-mail te sturen ....

Inlichtingen

Leo Ewals, Archief Heilig Land Stichting
p/a Parochiecentrum, Pastoor Rabouplein 2, 6564 BP Heilig Landstichting.
e-mail: stichting@pietgerrits.nl