NIEUW boek over Piet Gerrits :
te koop via deze website : "Piet Gerrits (1878-1957, Religieus Historieschilder)
"Ook hier te koop : Het Heilige Land van Piet Gerrits (1878-1957)
Belastingvoordeel donateurs : Onze stichting is erkend als culturele ANBI

Begraafpark Heilig Landstichting

Het begraafpark van de Heilig Landstichting heeft een dubbele functie. Het dient als kerkhof en het maakt met zijn monumenten deel uit van het devotiepark dat het leven van Jezus in beeld brengt. Oorspronkelijk bestond het terrein uit heide en bos, maar voor de nieuwe bestemming werd het veranderd in een landschapstuin met dennen, pijnbomen, cipressen, ceders, buxus- en taxushagen, rododendrons, platanen en linden. Piet Gerrits, die als beheerder van het begraafpark werd aangesteld, ontwierp de graven naar oosters model. Rond ieder graf metselde hij muurtjes van Kunrader steen en maakte voor sommigen ervan een grafsteen.

De monumenten op de begraafplaats hebben alle betrekking op de laatste fase van het leven van Jezus: zijn lijden, dood en verrijzenis. Het begint met de Hof van Olijven, Gethsemane, waar Jezus en drie van zijn apostelen de nacht doorbrengen. Vanaf Gethsemane wandelt men langs de staties van de kruisweg, waarvan er acht monumentaal zijn uitgevoerd in grote betonreliëfs, tegeltableaus of mozaïeken. De eerste statie, de veroordeling door Pontius Pilatus, vindt plaats in het Romeins paleis, elders in het museumpark. De volgende staties, Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder, de doek van Veronica, de val onder het kruis en de ontmoeting met de wenende vrouwen, zijn in bouwsels of kunstmatige rotspartijen opgenomen. De laatste staties, de ontkleding, de kruisiging en de kruisafneming zijn opgenomen in de Calvarieberg, die in steen en beton was aangelegd in het centrum van de begraafplaats. De kruisdood zelf is symbolisch weergegeven met een groot houten kruis, midden op de berg. Het religieus epos wordt afgesloten met onder meer een voorstelling van Christus die na zijn dood verschijnt aan Maria Magdalena, een thema dat Gerrits koos voor zijn eigen grafsteen. Op enige afstand van Calvarie werd met een koepel de Hemelvaart herdacht.

De begraafplaats is geopend op 6 januari 1915, het grote kruis werd geplaatst op Palmzondag 28 maart en de Calvarieberg werd plechtig ingewijd op Goede Vrijdag 2 april 1915. De kruiswegstaties kwamen tot stand in de jaren 1916-1925. In die periode werden ook de Hemelvaartkoepel en het Heilig Graf gebouwd, even ver van elkaar als in Jeruzalem. Zo heeft Piet Gerrits geïnspireerd door alle kennis die hij had opgedaan tijdens zijn verblijf in Palestina, de wereld van Jezus in beeld gebracht en vorm gegeven aan het drama van zijn lijden.

Dr. Leo Ewals
Juli 2017

Zie ook https://www.heiliglandstichting.com/begraafpark

 

Begraafpark Heilig Landstichting