Nieuw november 2020: "Mijn reis naar het Oosten", Reisverslag van Piet Gerrits, 1906
Nieuw december 2020: "Schilderingen van Piet Gerrits in de kapel van Aïn Karem"
Nieuw januari 2021: "Kapel St. Carolusstichting ,Valkenswaard"

Donateurs van culturele ANBI's

De Stichting Piet Gerrits is eind januari 2019 erkend als Culturele ANBI (Algemeen nut beogende instelling).

Belastingvoordeel voor donateurs van ANBI's

Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Het drempelbedrag voor gewone giften is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. U mag niet meer aftrekken aan gewone giften dan het maximum: 10% van uw drempelinkomen.

Extra belastingvoordeel voor donateurs van Stichting Piet Gerrits

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Belastingvoordelen voor ANBI's

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Zij hoeven geen belasting te betalen over de gift. Wel moeten zij de volledige gift besteden aan het doel dat in hun Statuten staat.

Wilt u controleren of u te maken heeft met een (culturele) ANBI?
https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken
Zoek bijvoorbeeld naar "Piet Gerrits". Bij culturele ANBI's staat er een datum in de kolom Cultuur begindatum.