NIEUW boek over Piet Gerrits :
te koop via deze website : "Piet Gerrits (1878-1957, Religieus Historieschilder)
"Ook hier te koop : Het Heilige Land van Piet Gerrits (1878-1957)
Belastingvoordeel donateurs : Onze stichting is erkend als culturele ANBI

Chronologie

De belangrijkste gebeurtenissen tijdens zijn werkzaam leven.

1878 Piet Gerrits wordt op 13 november 1878 geboren in Hatert bij Nijmegen.
1895 Volgt een jaar stage bij architect Pierre Cuypers in Amsterdam.
Ontmoet Jan Stuyt (1868-1934) die in het atelier van Cuypers werkzaam was.
1896 Volgt een studiejaar op de Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen, 1896-1897.
1898 Gaat in Nijmegen bij zijn ouders wonen in een huis met werkplaats op de Klokkenberg.
1899 Gaat op het architectenbureau van Willem Hoffmann in Nijmegen werken.
Op 29 april huurt Willem Hoffmann een kantoorruimte boven de kerkboog aan de markt.
In mei bouwen Hoffmann en Piet Gerrits drie woonhuizen aan de Berg en Dalseweg.
In augustus bouwen Hoffmann en Piet Gerrits Hotel de Bonte Os hoek in de Molenstraat.
In september bouwen Hoffmann en Piet Gerrits woningen op de hoek Priemstraat-Lage Markt.
1900 In februari verbouwt Hoffmann Hotel Metropole in de Burchtstraat; Piet Gerrits decoreert de eetzaal van Hotel Metropole.
1901 Werkt als beeldend kunstenaar in het atelier van A. Knibbeler in Tilburg.
1902 Woont lezing bij van Jan Stuyt over de Beuroner Schule voor de Violier in Amsterdam.
1903 Maakt een schrijfbureau dat in de etalage van de firma Bahlmann tentoongesteld wordt.
1904 Maakt meubilair voor Henri Weijers in Udenhout.
Komt in mei 1904 in contact met de fraters van Tilburg.
Werkt van mei 1904 tot mei 1906 als illustrator voor het jeugdblad De Engelbewaarder.
Verhuist in de herfst van 1904 naar Amsterdam.
1905 Neemt deel aan de Eerste Nederlandse Pelgrimsreis naar Palestina in 1905; vertrekt op 8 september 1905 naar Palestina.
1906 Gaat in mei 1906 opnieuw naar Palestina nu voor een studieverblijf.
Woont in de pastorie van pastoor Adrianus Smets in El Hosson.
Brengt muurschilderingen aan in de kerk in El Hosson en in andere kerken in Palestina.
1911 Verlaat begin 1911 El Hosson na het vertrek van pastoor Smets die op het patriarchaat in Jeruzalem gaat werken.
Gaat werken in Tilburg.
Kapelaan A.A. Suijs uit Waalwijk richt de Heilig Land Stichting op.
1912 Wordt op 15 december 1912 benoemd tot artistiek adviseur van de Heilig Land Stichting.
1912 Het bestuur krijgt voor de bouw van een kerk een gift van het bisdom Den Bosch van f 90.00,00 uit het Jan Grewenfonds uit de nalatenschap van Jan P. Grewen (1939-1910), een Rotterdams commissionair in effecten die een bijzondere verering had voor de Heilige Antonius van Padua.
1913 Het bestuur van de Heilig Land Stichting besluit op 24 februari 1913 een devotiekerk, de Cenakelkerk, met pastorie en klooster voor de zusters te gaan bouwen op de Ursuleberg op de heuvelrug tussen Nijmegen en Groesbeek.
Piet Gerrits treedt op 26 mei 1913 te Tilburg in het huwelijk met Francisca Joanna Maria Weijers.
Begin bouw van de Cenakelkerk door architect Jan Stuyt, Kapelaan Suijs legt de eerste steen van de Cenakelkerk op 30 mei 1913.
De betonkoepel is van ir. Jan Gerko Wiebenga (1886-1974).
Uitgave in april 1913 van het tijdschrift Annalen der Heilig Landstichting: Piet Gerrits verzorgt de rubriek ‘Museum’ in de Annalen der Heilig Landstichting en in de opvolger ’t Heilig Land.
Kapelaan Suijs wordt op 27 juni 1913 benoemd tot rector van het R.K. Sanatorium Dekkerswald.
1914 De Cenakelkerk is eind december gereed.
1915 P. H. Eggenhuizen wordt op 6 januari 1915 benoemd tot administrateur van de Heilig Land Stichting.
De parochie De Meerwijk wordt opgericht op 6 januari 1915.
Kapelaan Suijs wordt op 6 januari 1915 benoemd tot pastoor van de Cenakelkerk, de H. Antonius van Paduakerk van de parochie De Meerwijk.
Instelling van een R.K. Kerkbestuur met als voorzitter pastoor Suijs.
Aanleg van de parochiebegraafplaats als onderdeel van het devotiepark.
De opbrengsten worden bestemd voor het devotiepark en de bouw van een H. Hartbasiliek.
Consecratie van de Cenakelkerk door mgr. A.F. Diepen, bisschop van Den Bosch.
Piet Gerrits richt de pastorie in.
Inzegening van de begraafplaats en de kruisweg op 2 april 1915 door mgr. J.A.F. Hofman OFM, Apostolisch Vicaris van Zuid Shansi in China.
Komst van de Zusters van het Gezelschap der Dochters van Jezus H. Hart (Filles du Coeur de Jésus) uit Antwerpen ten behoeve van de altijddurende aanbidding in de Cenakelkerk. Stichteres is zuster Maria van Jesus (Deluil-Martiny) (1841-1884).
Bouw van het klooster Casa Nova naar een ontwerp van architect Jan Stuyt.
Oprichting op 1 augustus 1915 van de Eerste Hulp Stichting der Heilig Land Stichting.
Opening van het Bijbels Museum Het Heilig Land op 19 september 1915.
Piet Gerrits wordt benoemd tot conservator van het Bijbels Museum en tot vaste medewerker van het tijdschrift ’t Heilig Land.
1916 Bouw van de Calvarieberg en het H. Graf op de begraafplaats door Piet Gerrits.
Het missiekruis van de parochie wordt door pastoor Suijs op de Calvarieberg gepland op Palmzondag 29 maart 1916.
Mw. J.M.L.H. Vroomans-Leclercq verkoopt de Bakkersberg (Sionsberg) aan het bestuur.
Bouw van een H. Hartkapel door architect Jan Stuyt.
Schenking van het H. Hartbeeld door Cornelis Grewen uit Rotterdam.
H. Hartkapel en H. Hartbeeld worden onthuld op 29 juni 1916 door mgr. B.J. Eras, procurator van het Episcopaat bij de H. Stoel.
Bouw van het dorpje Nazareth en de kapel van Nazareth door Piet Gerrits.
Op 15 augustus 1916 wordt de Nazarethkapel op de Heilig Landstichting ingewijd.
Bouw van het Oosters dorp in het devotiepark door Piet Gerrits.
Bouw van de Hemelvaartkoepel in het devotiepark door architect Jan Stuyt.
1918 Bouw van de schaapskooi in het devotiepark door Piet Gerrits.
Bouw van de grot van Bethlehem in het devotiepark door Piet Gerrits.
Bouw van een eigen huis in het devotiepark door Piet Gerrits.
1919 Op 15 november 1919 wordt de Stichting Sedes Sapientiae opgericht die de meisjesschool en de jongensschool van de parochie gaat beheren.
Bisschop mgr. W. van de Ven van Den Bosch wordt opgevolgd door mgr. A.F. Diepen.
1920 De kapel op de Sionsberg van mw. J.M.L.H. Vroomans-Leclerc (1856-1927) wordt afgebroken door pastoor Suijs.
Bouw van Calvarieberg en stadspoort van Jeruzalem op de begraafplaats door Piet Gerrits.
1921 Piet Gerrits brengt in de loggia boven de ingang en in de Cenakelkerk mozaïeken aan met voorstellingen van het Laatste Avondmaal, het Nieuwe Paradijs en de Dood van Maria.
Viering van het 25-jarig priesterfeest van pastoor Suijs op 30 mei 1921.
Pastoor Suijs nodigt de paters Montfortanen (SMM) uit om rondleidingen in zijn devotiepark te verzorgen. Zij logeren het eerste jaar op de pastorie.
Het bestuur tekent op 13 februari een contract met de paters Montfortanen (SMM).
1922 Architect Jan Stuyt bouwt het klooster Stella Matutina (Morgenster) voor de paters.
Pater Jean Eyckeler SMM (1899-1970) wordt leider van de rondleiders in het devotiepark.
Piet Gerrits maakt een studiereis naar Palestina.
Bouw van het tentenkamp Ain Ibrahiem door Piet Gerrits.
1923 Bouw van de herberg Karavanserail door Piet Gerrits.
De Basiliek-Stichting wordt opgericht door pastoor Suijs.
Bisschop Diepen van Den Bosch, keurt de statuten van de Basiliek-Stichting goed.
Komst van de Zusters Kanunnikessen van het H. Graf (CRSS) uit Turnhout in België voor het onderwijs op de meisjesschool van de parochie.
Voor hen wordt een klooster gebouwd door architect Jan Stuyt.
1924 Bouw van de timmerwinkel van St. Joseph in het devotiepark door Piet Gerrits.
Decoratie van de Jubelzaal in het verengingsgebouw van de parochie door Piet Gerrits.
1925 Aanleg van Getsemane, de tuin van de Olijfberg, op de begraafplaats door Piet Gerrits.
Nieuwe regeling met de Zusters Dochters van het H. Hart van Jezus.
1926 Bouw van het Paleis van Pilatus door Piet Gerrits.
1927 mw. Vroomans-Leclerc overlijdt op 15 februari 1927 te Hyères in Frankrijk.
Conflict tussen pastoor Suijs en het bestuur van de Heilig Land Stichting.
De statuten worden gewijzigd en er komt een nieuw bestuur.
1928 Vertrek op 1 april 1928 van de Zusters Dochters van het H. Hart van Jezus naar een nieuw klooster Koningsgaard aan de Oude Kleefsebaan in Berg en Dal.
De zusters Kanunnikessen van het H. Graf verhuizen van hun klooster naar het door de Dochters van het H. Hart verlaten klooster naast de Cenakelkerk.
Komst van de Zusters Ongeschoeide Karmelitessen uit Schiedam en ‘s-Hertogenbosch.
Het klooster van de Zusters Kanunnikessen van het H. Graf wordt omgebouwd tot een Karmel voor de Karmelitessen.
Inwijding van de Karmel op 15 juni 1918.
Piet Gerrits brengt in de Cenakelkerk wandschilderingen aan met afbeeldingen van gebeurtenissen na de dood van Jezus Christus zoals zij beschreven staan in de Handelingen van de Apostelen.
Bouw van het Nebo klooster door architect Jan Stuyt.
1929 Het klooster van de zusters Kanunnikessen wordt uitgebreid met het pelgrimshuis Casa Nova.
Pater Jean Eyckeler SMM (1889-1970) volgt pastoor Suijs op als eindredacteur van het tijdschrift ’t Heilig Land.
Mgr. Diepen wijdt de vier klokken van de Cenakelkerk in.
1930 Het Paleis van Pilatus komt gereed.
De decoratie van de Cenakelkerk met wandschilderingen wordt door Piet Gerrits voltooid.
1932 C.A.A.. Eggenhuizen volgt zijn vader op tot administrateur van de Heilig Land Stichting.
Bouw van het atrium van de H. Hartbasiliek naar een ontwerp van architect Jan Stuyt.
1933 Het bestuur besluit om het H. Hartmonument te veranderen in een Oosterse bron, de H. Hartkapel en het H. Hartbeeld verdwijnen.
1934 Grote loterij voor de H. Hartbasiliek.
Architect Jan Stuyt overlijdt in 1934 en wordt opgevolgd door zijn zoon ir. Giacomo Stuyt.
1935 Duitse Zusters Kanunnikessen van het H. Graf vervangen de Belgische zusters.
Het dorp de Heilig Landstichting ontstaat.
1936 mr. P.C.J. Terheggen wordt aangetrokken als rechtskundig adviseur van het bestuur.
Notaris W. van Lonkhuizen wordt belast met het financieel beheer.
De bouw van de H. Hartbasiliek wordt vanwege geldgebrek stilgelegd.
Bouw van de Synagoge in het dorp Nazareth door Piet Gerrits.
Op 22 april 1936 wordt pastoor Suijs benoemd tot Geheim Kamerheer van de Paus.
Op 7 juni 1936 wordt pastoor Suijs benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.
1940 De bouw van het Sanhedrin in het devotiepark door Piet Gerrits.
1941 Pastoor Suijs overlijdt op 31 december 1941.
1942 Begrafenis van pastoor Suijs op 3 januari 1942.
Francisca Joanna Maria Weijers, echtgenote van Piet Gerrits, overlijdt op op 14 februari 1942 op 61-jarige leeftijd.
Benoeming van C.J.M.J. van Beek, leraar klassieke talen kleinseminarie Beekvliet, tot pastoor van de parochie De Meerwijk.
Installatie van pastoor Van Beek op 26 februari 1942.
Benoeming van pastoor Van Beek tot vicaris van de Heilig Land Stichting.
Conflict tussen pastoor Van Beek en de paters Montfortanen.
1943 Een nieuw contract met de paters Montfortanen wordt opgesteld.
1944 Pater Jean Eyckeler SMM wordt als leider van de rondleiders ontslagen door het bestuur van de Heilig Land Stichting.
Piet Gerrits wordt op 26 september 1944 getroffen door een granaat en verliest zijn linker arm en oog.
Piet Gerrits treedt op 29 november 1944 te Groesbeek in het huwelijk met Gerardina Antonetta Maria Weijers.
1947 Pater Jean Eyckeler wordt opnieuw redacteur van het tijdschrift ‘t Heillig Land.
1948 Het 25-jarig priesterfeest van C.J.M.J. van Beek wordt op 26 mei 1948 gevierd.
1949 A. Rabou wordt tot priester gewijd op 11 juni 1949 in ’s-Hertogenbosch.
Eerste H. Mis op 19 juni 1949 in de St. Antonius van Paduakerk in Muntel.
1954 Pater Ben Kiewe SMM (1923-2000) wordt tot priester gewijd en benoemd tot medewerker van het bijbelapostolaat van de Heilig Land Stichting.
C.J.M.J. van Beek is op 25 juli 1954 12/5 jaar pastoor van de Cenakelkerk.
1957 Piet Gerrits overlijdt op 15 januari 1957 op 78-jarige leeftijd.

 

Zie verder de pagina Piet Gerrits en het artikel Piet Gerrits en de Heilig Landstichting