Stichting Piet Gerrits

Stichting

Stichting Piet Gerrits
Opgericht 27-09-2001 te Nijmegen
Culturele ANBI (begindatum 1-1-2018)
RSIN 810994653
KvK 09123657
Het bevorderen van, het conserveren van, het onderzoek naar, het presenteren van en het in kaart brengen van de kunstwerken van Piet Gerrits.

Internet

Contactformulier
Linkedin

Contactgegevens

Correspondentieadres:
Stichting Piet Gerrits
Barchemseweg 24
7271 SM Borculo
Bankgegevens:
NL59RABO0132194473

Bestuur

Dr. Leo Ewals, voorzitter
Natasja Werner, secretaris
Drs. Pepijn Gerrits, penningmeester
Drs. Tim Graas, lid, kunsthistoricus, werkzaam bij het Katholiek Documentatie Centrum
Peter Vermeulen, lid

 

Bezoek de pagina Documenten
voor Statuten, Beleidsplan, Activiteitenoverzicht, Financieel verslag.