NIEUW boek over Piet Gerrits :
te koop via deze website : "Piet Gerrits (1878-1957, Religieus Historieschilder)
"Ook hier te koop : Het Heilige Land van Piet Gerrits (1878-1957)
Belastingvoordeel donateurs : Onze stichting is erkend als culturele ANBI

De Kunstwerken van Piet Gerrits

Belangrijke kunstwerken, besproken op deze website

 1. Muurschildering van Piet Gerrits in Aïn Karim
  Auteur: Handschrift uit de nalatenschap van Pater N. van der Vliet
  Onderwerp: De bekende kunstenaar de Heer Piet Gerrits, nog altijd vertoevend in 't H. Land, is weer klaar met een meesterwerk. Men zou zeggen dat de sympathieke kunstenaar zijn ervaring, zijn observatie, zijn enthousiasme heeft willen resumeeren (= samenvatten) in dat werk, alvorens voor goed afscheid te nemen van zijn woestijn, zijn bedouinen, zijn oosterhemel, zijn leven met de patriarchen, zijn leven met Christus.
  Lees verder ...
   
 2. Schilderingen van Piet Gerrits in de kapel van Aïn Karem
  Auteur: Dr. Leo Ewals
  Onderwerp: In 1878 had de Sociëteit van de Missionarissen van Afrika, de zogeheten Witte Paters, een seminarie gesticht in Jerusalem voor de opleiding van arabische priesters. Het seminarie lag dicht bij de plaats waar de woning van Joachim en Anna, de ouders van Maria, had gestaan, vandaar dat zij hun seminarie Sainte Anne noemden. In 1882 openden de paters een buitenhuis in Aïn-Karem, waar hun seminaristen ontspanning konden vinden. Bij het huis hoorde een kapel, een eenvoudig zaalkerkje, dat Piet Gerrits aanbood te verfraaien met schilderingen.
  Lees verder ...
   
 3. Cenakelkerk
  Auteur: Dr. Leo Ewals
  Onderwerp: Het meest in het oog springende monument van de Heilig Landstichting is ongetwijfeld de Cenakelkerk. In de jaren 1915-1930 heeft Piet Gerrits de hele kerk voorzien van een indrukwekkend geheel van schilderingen en mozaïeken.
  Lees verder ...
   
 4. Begraafpark Heilig Landstichting
  Auteur: Dr. Leo Ewals
  Onderwerp: Het begraafpark van de Heilig Landstichting heeft een dubbele functie. Het dient als kerkhof en het maakt met zijn monumenten deel uit van het devotiepark dat het leven van Jezus in beeld brengt. Piet Gerrits, die als beheerder van het begraafpark werd aangesteld, ontwierp de graven naar oosters model. Rond ieder graf metselde hij muurtjes van Kunrader steen en maakte voor sommigen ervan een grafsteen.
  Lees verder ...
   
 5. De Nebo in Nijmegen (5 artikelen)
  Auteur: Dr. Leo Ewals
  Onderwerp: In 1925 kochten de paters redemptoristen een stuk grond op de hoek van de Sionsweg en de Groesbeekseweg om daar een klooster en kleinseminarie te bouwen. Omdat die grond op een heuvel tegenover Heilig Landstichting ligt, werd zij de Nebo genoemd, naar de berg vanwaar Mozes het Heilige Land zag. In 1926 tekende de architect Jan Stuyt het ontwerp, een in Toscaanse trant opgezet complex. Voor zowel de kerk als de kapellen vroeg men Piet Gerrits om schilderingen en andere decoraties. Het was een van de grootste opdrachten uit zijn carrière.
  Nota Bene: Introductiepagina, gevolgd door vier pagina's beschrijvingen van kunstwerken.
  Lees verder ...
   
 6. Dekkerswald
  Auteur: Dr. Leo Ewals
  Onderwerp: Een van de mooiste ensembles van Piet Gerrits is ongetwijfeld de kapel van sanatorium Dekkerswald in Groesbeek. Dat sanatorium was in 1911-1913 gebouwd naar een ontwerp van Eduard Cuypers (1859-1927) in opdracht van de Vereeniging tot Stichting van Rooms-Katholieke Herstellingsoorden voor Longlijders en Zwakke Kinderen.
  Lees verder ...