Bibliografie

Uitgelicht

 1. Het Heilige Land van Piet Gerrits (1878-1957)
  Kerkelijk kunstenaar bij de gratie Gods in Palestina en Nederland

  Auteur: Jan Willemsen, op verzoek van de Stichting Piet Gerrits
  ISBN: 978 90 5625 432 2
  Beschikbaarheid: In de boekhandel, of bij de Stichting Piet Gerrits via het bestelformulier
  Kosten: € 19,50, eventuele verzendkosten € 4,00
  Meer informatie ...
   
 2. Een schatkamer voor pelgrims
  De Cenakelkerk van de Heilig Landstichting

  Auteur: Herwi Rikhof
  Uitgever: Valkhof Pers, Nijmegen; 2018
  ISBN: 978 90 5625 487 2
  Beschikbaarheid: In de boekhandel,
   
 3. Antonius van Paduakerk 1917-2017
  Geschiedenis van het gebouw

  Auteur: Michel ter Berg, Hans van den Heuvel, Ton van den Hout, Wil Straetmans
  Uitgever: Stichting Vrienden van Antonius van Padua, Nijmegen; 2017
  ISBN: geen
   
 4. De Genade van de Steiger
  Monumentale kerkelijke schilderkunst in het interbellum

  Auteur: Bernadette van Hellenberg Hubar
  Uitgever: Walburg Pers, Zutphen; 2013
  ISBN: 978 90 5730 881 9
   

Bibliografie, samengesteld door Jan Willemsen

I. Archieven

 1. Archief Heilig Land Stichting (HLS), 1911-1975
 2. Archief Piet Gerrits, plaatsingslijst, Katholiek Documentatie Centrum (KDC)
 3. Archief Piet Gerrits, in bezit van familie Gerrits
 4. Archief C.J.M.J. van Beek, archivalia 1919-1929, Katholiek Documentatie Centrum
 5. Archief A.A. Suijs, persoonsarchief 1863-1938, 0,87 meter, Katholiek Documentatie Centrum
 6. Archief parochie St. Petrus, inv. nrs. 222-226, Gulpen, dossier Mariamonument, Archief Maastricht
 7. OSAN Bouwvergunningen, 1811-1946, Regionaal Archief Nijmegen.

 

II. Kranten

 1. De Gelderlander (DG), jrg. 1910-1940
 2. Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant (PGNC)
 3. Nieuwe Tilbursche Courant (NTC), jrg. 1903-1927
 4. Tilburgsche Courant (TCrt), jrg. 1903-1927

 

III. Tijdschriften

 1. Almanak van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, Missiehuis Tilburg, 6 (1896) - 52 (1942)
 2. Annalen der Heilig Land Stichting, 1 (1913-1914)
 3. Het Heilig Land, 2 (1914/15) - 28 (1940/41)
 4. ’t Heilig Land, 1 (1948 - 21 (1968)
 5. De Engelbewaarder, Geïllustreerd Maandschrift voor de Katholieke Jeugd, 1 (1885-1886) - 60 (1957-1958)
 6. De Heraut van het Heilig Hart van Jezus, 47 (1916) - 96 (1965)
 7. Katholieke Illustratie 1 (1867) - 101 (1967)
 8. Maandrozen ter eere van het H. Hart van Jezus, 4 (1872) - 46 (1915)
 9. Het Offer, tijdschrift van het Aartsbroederschap der H. Mis van Eerherstel, 16 (1907) - 17 (1908)
 10. Sint-Lucas. Tijdschrift gewijd aan de kunst en het ambacht, 8 (1909) - 9 (1909)
 11. De Volksmissionaris, godsdienstig tijdschrift van de paters Redemptoristen, 1 (1879) - 68 (1951)

 

IV. Films

 1. Geschiedenis Bijbels Openluchtmuseum, met authentieke beelden van mgr. A. Suijs, pastoor C. van Beek en de zusters van Casa Nova, film 10 minuten.

 

V. Boeken met illustraties van Piet Gerrits*

 1. Böcher, Monika, Ein Maurer, Der Römische Mosaike nachbildete', in: Mein Köln. Bilder erzählen Geschichte(n), vierte Heft, juni 2012.
 2. Böcher, Monika,'Eine ganz besonder Spurensuche', in: Fiskus. Das Journal der Oberfinanzdirektion Rheinland, 1 (2010), p. 35-36.
 3. Caddell, Cecilia Mary, Agnes, het bruidje van het Allerheiligste Sacrament, vertaald door frater J.M. Vincent CMM (pseudoniem. van frater Andreas, Jan van den Boer), Amsterdam 1905, 3e druk, met een tekening van Piet Gerrits.
 4. Calderon de la Barca, Pedro, Geheimnissen der Mis, naar het Duitsch von Karlik door M.S. Vromans, regie en costumering door Piet Gerrits.
 5. Cools, P.J., en Adr. Drubbel, Wegwijzer door het Evangelie, geïllustreerd door Piet Gerrits, uitgave van het Missiehuis te Tilburg, Tilburg 1947.
 6. Dieks, C.H.M., Onze gezondheid (en wat haar het meest benadeelt), leesboek voor de middelklassen der R.K. Scholen, met illustraties van Piet Gerrits, Stoomdrukkerij van het R.K. Jongensweeshuis te Tilburg, Tilburg 1905.
 7. Dieks, C.H.M., Koning Alcohol. Leesboek voor de hoogste klassen der R.K. school, met illustraties van Piet Gerrits, Stoomdrukkerij van het R.K. Jongensweeshuis te Tilburg, Tilburg 1910.
 8. Eyckeler, J., Palestina in beeld. Nieuw hulpmiddel bij ’t onderwijs der bijbelsche geschiedenis voor de hoogere klassen der lagere School en het Middelbaar Onderwijs, serie I-X, Nijmegen Tijdschrift 't Heilig Land 1933-1934, met illustraties van Piet Gerrits.
 9. Eyckeler, J. en S.G.J. Wevers, Uit de geschiedenis van het Oude Israël. Naar de gegevens van de H. Schrift, de aardrijkskunde, de archeologie en de profane geschiedenis, deel 1 Van de schepping der wereld tot aan de dood van Saul, deel 2 Van David tot Jezus, met talrijke illustraties van Piet Gerrits, Haarlem 1935-1946.
 10. Eyckeler, J., Uit het leven van Jezus, deel 1 Leven, wonderen en leer van Jezus, deel 2 Door lijden en dood tot de glorie der verrijzenis, met talrijke illustraties van Piet Gerrits, Haarlem 1937.
 11. Eyckeler, J., Uit de geschiedenis van het Oude Israël. Door vragen en aanvullingen aangepast bij het onderwijs, Haarlem 1939.
 12. Lans, J.R. Van der, Om den Keizerskroon. Leven en daden van graaf Willem II van Holland, Roomsch-koning, stichter van 's-Gravenhage anno 1250, met illustraties van Piet Gerrits.
 13. Mol, Bellarminus, met medewerking van B. Alfrink, Piet Gerrits en Mardi, tekenwerk, De weg naar en met Christus, Bijbelse geschiedenis voor het voortgezet onderwijs, deel I Oude Testament. Tekstboek voor de leerling, uitgave van het St. Gregoriushuis, Utrecht 1949. Deel II Nieuwe Testament. Utrecht 1951.
 14. Reijnders, frater Jos. M., e.a, Gedenkboek St. Elisabeths-Gasthuis Tilburg, het titelblad is versierd door de Tilburgse kunstenaar Piet Gerrits, Tilburg 1912.
 15. Rombouts, G.F. (frater Sigebertus), De Hunnenburcht. Een verhaal uit de tijd van Karel de Grote, Tilburg 1912, met illustraties van Piet Gerrits, Tilburg 1912.
 16. Steenbergen, G.F., Pour nos élèves. Lectures, Exercices de Conversation et Leçons de Choses, illustrée par Piet Gerrits, Amsterdam 1899.

 

VI. Tijdschriftartikelen met illustraties van Piet Gerrits*

De Engelbewaarder
 1. D. v. P. 'Straf', in: De Engelbewaarder, 22 (1906-1907), p. 18-24.
 2. Godfried, 'De Bloemenengel', in: De Engelbewaarder, 21 (1905-1906), p. 13-14.
 3. Godfried, 'De Hunnenburcht. Een verhaal uit de tijd van Karel de Grote', in: De Engelbewaarder, 21 (1905-1906), p. 32-39, 61-71, 112-120, 196-205, 252-264, 304-313, 372-376, 407-413 en 443-455.
 4. Godfried, 'Keizer Theodosius. Verhalen uit de kerkgeschiedenis', in De Engelbewaarder, 21 (1905-1906), p. 128-135 en 165-171.
 5. Godfried, 'Uit de woestijn. Verhalen uit de kerkgeschiedenis', De Engelbewaarder, 21 (1905-1906), p. 243-248 en 295-302.
 6. Godfried, 'Juni', in: De Engelbewaarder, 22 (1906-1907), p. 49.
 7. 'De nieuwe plaat van ons Gebedenverbond', in: De Engelbewaarder, 22 (1906-1907), p. 85-88.
 8. 'Bij de plaat der bezoeking', in: De Engelbewaarder, 22 (1906-1907), p. 128-129.
 9. Gerrits, Piet, ‘Mijn reis naar het Oosten’, in: De Engelbewaarder, 22 (1906-1907), p. 249-265.
 10. Gerrits, Piet, ‘Uit Palestina’, in: De Engelbewaarder, 22 (1906-1907), p. 472-477.
 11. 'Bij het portret van Piet Gerrits', in: De Engelbewaarder, 22 (1906-1907), p. 392-396.
 12. 'Jeanne d'Arc', in: De Engelbewaarder, 22 (1906-1907), p. 147.
 13. 'St. Georgius', in: De Engelbewaarder, 22 (1906-1907), p. 303-305.
 14. 'St. Stephanus', in: De Engelbewaarder, 22 (1906-1908), p. 341-345.
 15. 'De goede herder en de huurling', in: De Engelbewaarder, 22 (1906-1908), p. 444-445
 16. 'Christus aan het Kruis', in: De Engelbewaarder, 22 (1906-1908), p. 529.
 17. 'Bij de plaat der Boodschap', in: De Engelbewaarder, 23 (1907-1908), p. 44-45.
 18. 'Voor heiligen Sacramentsdag', in: De Engelbewaarder, 23 (1907-1908), p. 68-69.
 19. 'Ter herinnering aan een groot kerkelijk feest, dat dikwijls vergeten wordt', in: De Engelbewaarder, 23 (1907-1908), p. 92-93.
Het Offer, tijdschrift van het Aartsbroederschap der H. Mis van Eerherstel
 1. 'De Aanbidding van Christus in het H. Sacrament door Engelen', in: Het Offer, 16 (1907-1908), p. 73.
 2. 'Wees gegroet Maria', in: Het Offer, 16 (1907-1908), p. 99.
 3. 'De kerk van El Hosson', in: Het Offer, 16 (1907-1908), p. 185-189.
 4. 'Maria met haar zoon onder het kruis', in: Het Offer, 17 (1908-1909), p. 99.
 5. 'De goede herder', in: Het Offer, 17 (1908-1909), p. 146-147.
 6. 'Maria naar eene Russische schildering', in: Het Offer, 17 (1908-1909), p.173.
De Volksmissionaris
 1. 'De boodschap des Engels. Naar Piet Gerrits', in: De Volksmissionaris, LI (1929-1930), p. 114-15.
 2. 'De H Gerardus Majella en zijn heiligdom te Nijmegen', in: De Volksmissionaris, LII (1930-1931), p. 335-338.

 

VII Boeken en tijdschriftartikelen over Piet Gerrits en de Heilig Landstichting*

 1. Alofs, Gerard, Jean Eyckeler en de Heilig-Land-Stichting. Onbegrepen gedrevenheid en nieuwe ideeën, Soesterberg 2000.
 2. Bakel, Anne van, ‘Heilig Land Stichting. Het Midden Oosten dicht bij huis’, in: Monumenten. Het tijdschrift voor cultureel erfgoed, 26 (2005), nr. 9, p. 22-25.
 3. Barendsen, Jan, e.a., Van Heilig Woud tot Heilig Land. De geschiedenis van de Heilig Landstichting en omgeving, Utrecht 2000.
 4. Beek, C. van, Inventaris van het archief van Jan Stuyt (1868-1934), Amsterdam, 1992.
 5. Begraaf- en Gedenkpark Heilig Land Stichting. Het verhaal van een bijzonder kerkhof, Heilig Land Stichting 2007.
 6. Berg, Michel ter, e.a.,Antonius van Paduakerk 1917-2017. Geschiedenis van het gebouw, Stichting Vrienden van Antonius van Padua, Nijmegen, 2017.
 7. Blokhuis, Marco, 'De Violier en de Beuroner kunstschool', in: G van Hout, e.a., Vroomheid op de Oudezijds, drie Nicolaaskerken in Amsterdam, Amsterdam 1988, p. 111-114.
 8. Brom, G., ‘De Heilig Land Stichting’, in: De Beiaard, 2 (1917), deel 1, p. 157-173.
 9. Bijbels Openlucht Museum, Heilig Land Stichting, gidsen 1955, 1960,1965, 1970, 1980, 1989 en 1992.
 10. De Cenakelkerk op de Heilig Land Stichting, uitgave van de Zusters Kanunnikessen van het Heilig Graf, 1950.
 11. Collectie Piet Gerrits. Inventarisatie en voorstel tot restauratie en presentatie., Begraafplaats Heilig Land Stichting, 29 januari 1988.
 12. Cornelissen-Bakker, G.J.M., ‘De Cenakelkerk van de Heilig Landstichting. Oosterse sferen in Gelderland’, in: Venster. Kwartaalblad van Stichting Oude Gelderse Kerken, 6(2008), p. 10-16.
 13. Cornelissen-Bakker, G.J.M., ‘De Cenakelkerk van de Heilig Landstichting’, in: Nieuwsbrief van de Rijksdienst voor Archeologie en Monumenten (RACM), 2(2007), nr. 2, p. 22-23.
 14. Eggink, Harry, ‘Piet Gerrits' kunst op de Heilig Land Stichting’, in: Gelders Erfgoed, (1998), nr. 6, p. 1-11.
 15. Eggenhuizen, C.A.A., Kroniek der Heilig-Land-Stichting, Nijmegen 1944.
 16. Eickmans, Ger, Beknopte informatie over de begraafplaats, Heilig Land Stichting 1998.
 17. Elm, Kasper, De Vrouwen van het H. Graf en de orde der Reguliere Kanunniken van het Heilig Graf te Jeruzalem, Aachen 1995.
 18. Eyckeler, J., ‘R.K. Begraafplaats op de Heilig Land Stichting’, bijlage bij ’t H. Land, 4 (1916/17), nr. 8.
 19. Eyckeler, J., ‘Een bezoek aan de Cenakelkerk op de Heilig Land Stichting’, in: ’t H. Land, 19 (1931), p. 1-16.
 20. Eyckeler, J., ‘Een bezoek aan de Cenakelkerk op de Heilig Land Stichting’, in: ’t H. Land, 20 (1932), p. 3-16.
 21. Eyckeler, J., Heilig Land Stichting Nijmegen (Nederland), Album, Lutterade 1930.
 22. Eyckeler, J., Heilig Land Stichting Nijmegen, uitgave drukkerij Keulers, Lutterade 1933.
 23. Eyckeler, J., De Heilige plaatsen in het Palestina, Boxtel 1950.
 24. Eyckeler, J., ‘De Paters Montfortanen op de H. L. Stichting’, in: Gedenkboek Apostolische School ‘Sainte Marie’ (Paters Montfortanen), Schimmert, 1883-1933. De geschiedenis van de Nederlandse Provincie van de Montfortanen, Oirschot 1994, p. 85-87.
 25. Ewals, Leo, ‘Een Heilig Hartbeeld van Piet Gerrits’, in: Nijmeegs Katern, 19 (2005), nr. 4, p. 59-61.
 26. Ewals, Leo, ‘Devotionalia van Jan Toorop, Piet Gerrits en Jac. Maris uit de Nijmeegse Kunsthandel ‘Sier Uw Huis’, in: Numaga, 54(2007), p. 79-102.
 27. Gerrits, Piet, ‘Een Katholiek artiest over den katholieken Kruisweg’ in: NTC, dd. 01-02-1913.
 28. Gerrits, Piet, ‘Het monument’, in: Maria-Koningin. Extra uitgave voor het dekenaat Gulpen, 4(1935), p. 1.
 29. 'Gerrits. A Dutchman in Al Huson', in The Jordan Times, dd. 20 May 2008.
 30. Gerrits, Marisca, 'De Oosterse zaal', in: De Koepel, Parochie De Meerwijk, 26 (2001), nr. 3, p. 20-21.
 31. Goes van Naters, M. van der, 'Mevrouw Jeanne-Cécile Vroomans- Leclerq en de Heilig Land Stichting', in: Numaga, 34(1987), nr. 1, p. 22-23.
 32. Gorra, Philippe, Saint Anna de Jérusalem. Séminaire Grec Melkite dirigé par les Pères Blancs. A l’occasion de son cinquantenaire (1882-1932), Jeruzalem 1932.
 33. Goudeau, Jeroen en Agnes van der Linden, Jan Stuyt (1868-1934) een begenadigd en dienend architect, Nijmegen 2011.
 34. Gulpen, H., 'Heilig Land Stichting. Orientalis nieuwe naam voor Bijbels Openluchtmuseum', in: De Gelderlander, 22 juni 2006.
 35. Hattinga Verschure, C.M., e.a., Nederlandse Ridders van het Heilig Graf van Jeruzalem, 's-Graven­hage 1990.
 36. ‘De Heilig Land Stichting in de Wester-Meerwijk bij Nijmegen’, in: Katholieke Illustratie, 47 (1913), nr. 32, p. 435
 37. ‘De Heilig Land Stichting te Groesbeek bij Nijmegen’, in: Katholieke Illustratie, 47 (1913), nr. 32, p. 510-511.
 38. ‘De Heilig Land Stichting in de Meerwijk bij Nijmegen’, in: Katholieke Illustratie, 51 (1916), nr. 7, p. 99.
 39. ‘Een grootsche plechtigheid op de Heilig Land Stichting’, in: Katholieke Illustratie, 56 (1922), nr. 38, p. 457.
 40. Hilgers, B., De Heilig Land Stichting. Hoe het allemaal begon…, Heilig Land Stichting 1989.
 41. 'Hoe dromen werkelijkheid worden. Monseigneur Arnold Suijs en zijn levenswerk’: De Heilig Land-Stichting', in: Katholieke Illustratie, 70(1936), dd. 14-05-1936.
 42. Hond, J de., Verlangen naar het Oosten. Oriëntalisme in de Nederlandse cultuur. 1800-1920, Leiden 2008.
 43. Hond. J. de, ‘Nederlandse oriëntalisten’, in: Kunstschrift, 48(2004), nr. 5, p. 9-19.
 44. Hond, Jan de, ‘Piet Gerrits en de Heilig Land Stichting’ in: Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek, 53 (2002), p. 281-304.
 45. Hond, Jan de, ‘Piet Gerrits en de Heilig Land Stichting’, in: Jong, J de en B. Ramakers (red.), Het exotische verbeeld tussen 1550-1950: boeren en verre volken in de Nederlandse kunst, Nederlandse Kunsthistorisch Jaarboek 2002, dl. 53, p. 281-304.
 46. Houwink, Pauline, Jan Stuyt (1868-1934). Kerkbouwer. Een architect om niet te vergeten, doctoraalscriptie Gemeente Universiteit, Amsterdam 1977.
 47. Houwink, Pauline, ‘Jan Stuyt (1868-1934) en de vernieuwing van de kerkelijke Bouwkunst’, Archief Kroniek van Kunst en Kultuur (K.K.N), 21 (1979), p. 41-45.
 48. Houwink, Pauline, ‘Jan Stuyt (1868-1934) en de vernieuwing van de kerkelijke Bouwkunst’, overdruk uit het Jaarboek van het Katholiek Documentatiecentrum, 1978, p. 25-62.
 49. Jansen, R. L., 'Een Nijmegenaar als ridder van het H. Graf'', in: De Gelderlander, dd. 03-05-1908.
 50. Jansen, Willy, ‘Grensoverschrijdingen voor godsdienst en kunst. Een Nederlandse pelgrim in het Midden-Oosten, in: Jansen, W. en H. de Jonge (red.), Islamitische pelgrimstochten, Muiderberg 1991, p. 127-138.
 51. Jansen, Willy, A Dutch Artist in Jordan. Souvenirs of Jordan in the Netherlands, Nijmegen 2001.
 52. Jansen, Willy, 'Arab Women with a Mission. The Sisters of the Rosary', in: Martin Tamcke en Michael Marten (Eds.), Christian Witness. Between continuity and new beginnings modern historical missions in the Middle East, Berlin 2006, p. 41-61.
 53. 'Kanunnikessen na halve eeuw weg uit Landstichting', in: De Gelderlander, dd. 11-01-1986.
 54. Kijk omhoog. Glas in lood in de Antonius van Paduakerk in Nijmegen-Oost, brochure z.j.
 55. Klijn, W.J. de, Gedenkboek der Parochie van de H. Margaretha Maria, Bredaseweg te Tilburg bij haar zilveren jubilé op 10 december 1947, aangeboden aan de jubilerende parochianen, Tilburg 1947.
 56. Laarhoven, J.C.Th.M., (red.), Zij kwamen van verre. Kerstkribben van landen rondom de Middellandse Zee uit de collectie Elisabeth Houtzager, Nijmegen 1989.
 57. Laarhoven, J.C.Th.M., Land van melk en honing, Themabrieven over de wereld van de bijbel, H. Landstichting 1990.
 58. Laarhoven, J.C.Th.M., In het spoor van Abraham. Drie heilige boeken, H. Landstichting 1991.
 59. Laarhoven, J. van, De beeldtaal van de christelijke kunst. Geschiedenis van de iconografie, Nijmegen 1992.
 60. Laarhoven, J. van, 'Piet Gerrits en de Heilig Land Stichting', in: Raaij, Ernst van, e.a., Met de blik naar het oosten. Piet Gerrits (1878-1957), Nijmegen 1992, p. 18-29.
 61. Laarhoven, J.C.Th.M., Eeuwig leven. Dood en hiernamaals in de wereld, H. Landstichting 1995.
 62. Lenz, Desiderius, Zur Aesthetik der Beuroner Schule, Wenen 1896.
 63. Lenz, Desiderius, Esthetiek van Beuron, vertaald door E. Erens, Helmond 1910.
 64. Lenz, Desiderius, Schoonheidsleer der Beuroner kunstschool, vertaald door M.C. Nieubarn, Bussum 1912.
 65. Levensloop mgr. Arnoldus Adrianus Suijs en de Heilig-Land-Stichting, Herdenkingsnummer mgr. Arnoldus Adrianus Suijs, uitgave van ‘t H. Land, Nijmegen 1942.
 66. Loosen-de Bruin, Marcella, 'Piet Gerrits 1878-1957. Kunstenaar en Ontwerper', in: Biografisch Woordenboek Gelderland, deel 6, Hilversum, 2007, p. 39-42.
 67. Médebielle, Pierre, Salt, Histoire d´une mission, Jerusalem 1957.
 68. Médebielle, Pierre, Histoire de la mission de Kérak, Jerusalem 1961.
 69. Médebielle, Pierre, Das Lateinische Patriarchat von Jerusalem, Jerusalem 1962.
 70. Médebielle, Pierre, Le Diocese Patriarcal latin de Jeruzalem, Jeruzalem 1963.
 71. Médebielle, Pierre, The diocese of the Latin Patriarchate of Jerusalem, Jerusalem 1963.
 72. Médebielle, Pierre, Madaba et son histoire chrétienne, Jerusalem 1987.
 73. Moonen, J., Een panorama van Gerardus’ leven. Bij de muurschildering der Gerarduskapel, Berg Nebo, Nijmegen door Piet Gerrits, Roermond 1930. Overdruk uit de Volksmissionaris, 15oct.1930.
 74. Naar het Heilig Land, uitgave van het Commissariaat van het Heilig Land voor Nederland, Weert 1958.
 75. Nijs, Pauline de en Jan Barendsen, 'Van Heilig Land Stichting tot Bijbels Openluchtmuseum', in: Barendsen, Jan, (red.), Van Heilig Woud tot Heilig Land. De geschiedenis van Heilig Landstichting en omgeving, Utrecht 2000, p. 81-112.
 76. Nieuwbarn, M.C., ‘De Beuroner Kunstschool’ in: St. Lucas, 8 (1909), p. 337-351 en 9 (1909), p. 2-10 en 141-156.
 77. ‘Openluchtmuseum Heilig Land Stichting’, in: Devotionalia. Periodiek voor verzamelaars van devotionalia, (1989), nr, 42, p. 183.
 78. Overbeek, Riet van en Jan Sloot, De kerk van de Trouwlaan 1923-2013, Tilburg 2012.
 79. 'Palestina in Nederland. De Heilig Landstichting te Nijmegen', in: Katholieke Illustratie, 67 (1933), nr. 41, dd. 12-07-1933).
 80. ‘Palestina in Limburg’, in: Het R.K. Bouwblad, 10 (1938), p. 158.
 81. Pantus, W.J., ‘Piet Gerrits’, in: Numaga, 53 (2006), p. 63-64.
 82. 'Portret van Piet Gerrits', in: De Engelbewaarder, 15 (1906-1907), p. 392-396.
 83. Raaij, Ernst van, Jan van Laarhoven en Jean-Pierre van Rijen, Met de blik naar het oosten. Piet Gerrits (1878-1957), tentoonstellingscatalogus uitgave van Nijmeegs Museum Commanderie van Sint-Jan, Nijmegen 1992.
 84. Raaij, Ernst van, Piet Gerrits 1878-1957, doctoraalscriptie kunstgeschiedenis, Katholieke Universiteit Nijmegen, 1989.
 85. Raaij, Ernst van, Piet Gerrits, een brochure, Heilig Land Stichting 1992.
 86. Rijnsoever, Jozef van, Afbeeldingen St. Gerardus in de Nebokerk, Schilder Piet Gerrits, Nebo Nijmegen 2007.
 87. Rikhof, Herwi, Een schatkamer voor pelgrims, De Cenakelkerk van de Heilig Landstichting, Nijmegen 2018.
 88. Schulte, A.G., 'De Heilig-Land-Stichting. Gemeente Groesbeek', in: Het Rijk van Nijmegen. Oostelijk gedeelte en de Duffelt, 's-Gravenhage 1983, p. 71-85.
 89. Stuyt, Jan, De School van Beuron, Amsterdam 1904.
 90. Stuyt, Jan, Dom Desiderius Lenz O.s.B., 1932.
 91. Stuyt, Jan, 'De begraafplaats ter Heilig Land Stichting', in: Het Gildeboek, 16 (1933), p. 213-215
 92. Suijs, A.A., Gedenkboek van den Eersten Nederlandschen Pelgrimstocht naar het Heilig Land, met medewerking van prof. J. Keuller en Jan Stuyt, geïllustreerd met eigen foto's, Amsterdam 1908.
 93. Suijs, A.A., De H. Land-Stichting en de H. Hartbasiliek, GGG-brochure nr. 332, Den Bosch 1930.
 94. Suijs, A.A., ‘In memoriam Jan Stuyt’, in: ’t Heilig Land’, 1934, p. 37.
 95. Veelenturf, Kees, 'Jan Stuyt, Piet Gerrits, Willibrord Verkade en de School van Beuron'. In: Desipientia: zin & waan 18 (2011) nr. 1, p. 36-43.
 96. Verkade, Dom Willibrord, Van ongebondenheid en heilige banden. Herinneringen van een schilder-monnik, ’s-Hertogenbosch 1929.
 97. Verkade, Dom Willibrord, In blijde gebondenheid. Herinneringen van een schilder-monnik, ’s-Hertogenbosch 1935.
 98. Vliet, Nico van der, ‘Piet Gerrits in het Heilig Land’, in: Sint-Lucas. Tijdschrift gewijd aan de kunst en het ambacht, 8(1910-1911), p. 244-251.
 99. Vliet, Nico van der, Ste Marie, ou Elle est neé, et la Piscine Probatique, Jeruzalem 1939.
 100. Wandeling over het H. Land en bezoek aan de heiligdommen, Heilig Land Stichting 1917.
 101. ‘Het werk van architect Jan Stuyt’ in: Katholiek Bouwblad, 1933-1934, p. 409-413.
 102. Willemsen, Jan, Het Heilige Land van Piet Gerrits (1878-1957). Kerkelijk kunstenaar bij de gratie Gods in Palestina en Nederland, Zutphen, 2014.
 103. Witte, Ida de, De Heilig Land Stichting, de periode van Arnold Suys, scriptie Katholieke Universiteit Nijmegen 1984.
 104. Witte, Ida de, ‘De Heilig Land Stichting’, in Numaga, 33 (1986), nr. 2, p. 38-44.

 

VIII. Overige relevante literatuur*

 1. Akerboom, D., e.a., Antonius van toen. Antonius van nu 1917 tot heden. Beeld van een parochie, Nijmegen 1995.
 2. Beek, C.J.M.J. van, Passio Sanctarum Perpetuae et Felicitatis, dissertatie, Nijmegen 1936.
 3. Beers, J.A., Jan Verkade. Van Hattem tot Beuron, Nijmegen 1982, scriptie.
 4. Beleidsnota over het Bijbels Openlucht Museum De Heilig Land Stichting, oktober 1976.
 5. Boogmans, L.J., ‘Gildereis naar Nijmegen en de H. Land-Stichting’, in: Het Gildeboek van de katholieke jeugdbeweging, nr. 3 (1920), p. 129-132.
 6. Bosch, Toon, ‘De strijd tegen de witte dood. Het Rooms-katholiek sanatorium Dekkerswald, 1913-1938’, in: Bosch, A en J. Schmiermann, Van Gronspech tot Groesbeek. Fragmenten uit een lokaal verleden 1040-1940, Groesbeek 1991.
 7. Boyle-Turner, Caroline, met bijdragen van Adolf Smitmans, J.A. Beers en Tim Huisman, Jan Verkade. Hollands volgeling van Gauguin, Zwolle 1989.
 8. Boendermaker, Judith, Leven in tenten, Nijmegen 1992.
 9. Bijbels Openluchtmuseum. Gedachtevorming voor een nieuw museumbeleid, Nijmegen 1993.
 10. Cizanska, Helena, 'P. Willibrord Verkade osb', in: De Kanon und die Beuroner Künstler, Praag 2002, p. 23-33.
 11. Donkers, Geert, De Katholieke Kunstkring De Violier, Scriptie 446 Open Universiteit, 2000.
 12. Donkers, Geert, 'De Katholieke Kunstkring De Violier, 1901-1920', in: Trajecta, 10(2001), p. 112-135.
 13. Eerste Jaarverslag (MCMI-MCMII) van den Katholieken Kunstkring ''De Violier'', Amsterdam 1902.
 14. Elgershuizen, J., Een kroniek van vijfenzeventig jaar Nebo, Nijmegen 2003.
 15. Essen, P. van, Voor paus en koning. Een korte geschiedenis van de Nederlandse zouaven, 1860-1870, Oudenbosch 1998.
 16. Eyckeler, J., Troost! Troost! Mijn volk, Heilig Land Stichting 1940.
 17. Eyckeler, J., Mijn God! Mijn God waarom hebt Gij mij verlaten?. Meditatie voor iedereen, ’s-Hertogenbosch 1940.
 18. Eyckeler, J., Kerstboek, Haarlem 1943.
 19. Ewals, Leo, Gerard Mathot. Redemptorist en kunstenaar, Voorburg 2003.
 20. Ewals, Leo, ‘Bless, Rudolf’, in: Jaarboek Numaga, LX(2013), p. 36-37.
 21. Frequin, Louis, Bijbel en Heilig Land Stichting, uitgave van Heilig Land Stichting en 121-Informatie-bulletin R.K. Provincie Nederland, Utrecht 1986.
 22. Gans, L., 'Jan Verkade. Een bepaald aspect van zijn kunst uit de jaren 1891-1910', in: Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek, 7(1956), p. 219-243.
 23. Geesten, Jac van der, Interieurfoto’s van het Neboklooster, DVD Nijmegen 2007.
 24. Gerrits, Maria Agnes, De roem van onze primitieven, Academisch proefschrift, Nijmegen 1941.
 25. Het Grieks-Katholiek seminarie der Witte Paters te Jeruzalem, Jeruzalem 1930.
 26. Hellenberg Hubar, B. van, De Genade van de steiger. Monumentale kerkelijke schilderkunst in het interbellum, Zutphen 2013.
 27. Helvoort, H. van, De kerk H. Antonius van Padua, De Meerwijk, Groesbeek, Nuland 1979, p. 1, niet gepubliceerde studie, Archief HLS.
 28. Helvoort, H. van, De Kerkbouw-Stichting in het Bisdom 's-Hertogenbosch en haar voorgeschiedenis, geschreven voor het Bisschoppelijk Archief van het Bisdom 's-Hertogenbosch, niet gepubliceerde studie, Archief HLS.
 29. Horsten, M. Tharcisio, De Fraters van Tilburg van 1844-1944, 3 delen, Tilburg 1946-1952.
 30. Jongmans, E.W. en Ed. Cuypers, R.K. Sanatorium Dekkerswald Groesbeek, Amsterdam 1913.
 31. Jos. Margry. Architect te Rotterdam. Uitgevoerde werken, projecten etc., Bibliotheek voor de Moderne Architectuur, uitgegeven door Dr. Gustav Schueller, Vijfde deel, aflevering nr. 2, Bussum 1918.
 32. Kapteijn, Joachim, Intronisatie van het Allerh. Hart van Jezus in de woningen door de plechtige toewijding der huisgezinnen aan dit Goddelijk Hart, Den Bosch 1916.
 33. Knipping, John B. en M. Gerrits, Het kind in Neerlands Beeldende Kunst, Wageningen 1944-1948.
 34. Laplace, Louis, Moeder Maria van Jezus, Deluil-Martiny. Stichteres van de Congregatie der Dochters van het H. Hart van Jezus, Bussum 1958. (vertaald uit het Frans door Y. Schoonhoff en ingeleid door M. Molenaar).
 35. Leeuwen, A.J.C., Pierre Cuypers architect 1827-1921, Zwolle 2007.
 36. Lemmers, P., 'Zouaven uit Nijmegen en omgeving', in: Hamers, N.A. e.a., Zoeklicht 2000. Genealogische heraldische bundel, Nijmegen 2000, p. 60-85.
 37. Looyenga, A.J., 'De St. Gerardus Majellakerk te Amsterdam en de centraalbouw in het werk van Jan Stuyt', in: Het 88ste Jaarboek van het genootschap Amstelelodamum, Amsterdam 1996, p. 161-194.
 38. Maas, H.H.J., Smakt en St. Jozef, Venray 1938.
 39. Mathot, G.L., De Nebo 1928-1988. Een huis als teken van gemeenschap in Christo, Nijmegen 1988.
 40. De Minderbroeders in het land van Jezus, Gembloers 1932.
 41. De Nebo, met voorwoord van pater. Dera cssr, Nijmegen 1988.
 42. De Nebo, met voorwoord van pater Ign. Dekkers, rector, Nijmegen 1997.
 43. Nicolaisen, Dörte, (red.), Een veelkleurig habijt. Kloosters in Nijmegen in de negentiende en twintigste eeuw, Grave 1989.
 44. Nieuwbarn, M.C., Schoonheidsleer der Beuroner kunstschool, Bussum 1912.
 45. Nuys, M. van, De Nebo te Nijmegen van architect Jan Stuyt. Het voormalige St. Alfons Seminarie van de paters Redemptoristen, doctoraalscriptie Nijmegen, K.H.I. 1988.
 46. Pantus, W.J., 'Semmelink, Derk', in: Jaarboek Numaga, LX(2013), p. 130-131.
 47. Registrum Memoriale van de parochie De Meerwijk, 1911-1942.
 48. Ruyven-Zeman, Zsuzsanna van, Van heiligen tot amoeben. 150 jaar monumentale glasschilderkunst in Nederland, Leiden 2014, p.54-56, 100-105, 116-117.
 49. Scheen, P.A., Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars 1750-1950, ’s-Gravenhage 1970,
 50. Schoffeleers, J.M., Montfortanen in de Lage Landen. Een klein en arm gezelschap, Tilburg 2006.
 51. Smit, F.A.L.,'Eene Basiliek op den Koekelberg', in: Maandrozen ter eere van Jesus' H. Hart, 35(1904), p. 145-153.
 52. Smitmans, Adolf, e.a., P. Willibrord Jan Verkade. Künstler und Mönch, Beuroner Kunstverlag, 2007.
 53. Spannings, Robert, 'Bijdrage tot de geschiedenis van kerk en parochie van de H. Antonius Abt te Hatert', in: Numaga, XXXVII(1990), nr. 3, p. 49-57.
 54. Struyker Boudier, C., Vijftig jaar Nebo. De Nebo vijftig jaar, Nijmegen 1978.
 55. Suijs, A.A., Volle aflaten, St. Michiels-Gestel 1898.
 56. Suijs, A.A., Vastenavond, z.pl 1902.
 57. Suijs, A.A., Bisschop Hamer, ’s-Hertogenbosch 1904.
 58. Suijs, A.A., Kendet gij Gods gave. Indrukken van het Eerste Nederlandsche Eucharistisch Congres, Tilburg 1904.
 59. Suijs, A.A., Neutraal Verenigingsleven, z. pl. 1904.
 60. Suijs, A.A., Spoorwegstaking. Drama in vier bedrijven, ’s-Hertogenbosch 1910.
 61. Theloosen, Eric, ‘H. Landstichting is vier jaar ouder’ in: De Gelderlander, dd 30-05-1986.
 62. Uyen, V.A.M.M., Hatert, Hees en Neerbosch in oude ansichten, Nijmegen 1982, deel 1 en 2.
 63. Vouwblad Schildering der kapel van het St. Alfonsus-Seminarie, Berg Nebo-Nijmegen, ca 1928.
 64. Vouwblad Het nieuwe St. Gerardus-heiligdom op den berg Nebo bij Nijmegen, ca 1928 (Provinciaal Archief).
 65. Vroomans-Leclercq, J., Histoire et Archeologie du Vieux Chateau d’Hyères, Toulon 1925
 66. Weve, J.J., 'Necrologie Derk Semmelink', in: Bouwkundig Weekblad, orgaan van de Maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst, 19(1899), p. 81-83.
 67. Weusten, Brigitte, Vraag niet om mijn bevrijding. Het leven van Daniël van Vugt, 2 mei 1896-2 mei 1945. Nijmegen 2005.
 68. Weusten, Brigitte, Over een vogel die zich niet liet kooien. Leven en werk van John Baptist Knipping, Nijmegen 2013.

 

* = Cursivering ontbreekt nog