De Nebo in Nijmegen

In 1925 kochten de paters redemptoristen een stuk grond op de hoek van de Sionsweg en de Groesbeekseweg om daar een klooster en kleinseminarie te bouwen. Omdat die grond op een heuvel tegenover Heilig Landstichting ligt, werd zij de Nebo genoemd, naar de berg vanwaar Mozes het Heilige Land zag. In 1926 tekende de architect Jan Stuyt het ontwerp, een in Toscaanse trant opgezet complex (afb. 1). Het geheel bestond uit een klooster met kloosterkapel,een seminarie met seminariekapel, en daartussen een openbare kerk, gewijd aan Gerardus Majella. Klooster en seminarie werden in 1928 geopend, de kerk in 1930. Met het bisdom werd overeengekomen dat de kerk de status kreeg van rectorale hulpkerk voor de Sint Antoniusparochie van de H. Landstichting. Voor zowel de kerk als de kapellen vroeg men Piet Gerrits om schilderingen en andere decoraties. Het was een van de grootste opdrachten uit zijn carrière.


1. Gerard Mathot, het Nebo klooster


De congregatie der redemptoristen is in de 18e eeuw gesticht door de Italiaan Alfonso de Liguori. Hij is de patroon van het klooster, vandaar dat hoog in de gevel op de kloosterfaçade staat Alfonso duce et auspice, 'onder leiding en bescherming van Alphonsus'. Op de gevel van de binnenplaats van het seminarie ziet men bovendien een groot portret van Alphonsus, aangebracht bij het eeuwfeest van de heiligverklaring in 1939. De congregatie heeft in de loop der tijden grote persoonlijkheden voortgebracht, waaronder de heilige Clemens Maria Hofbauer, die het werkterrein van de orde uitbreidde tot boven de Alpen. Hoog op de gevel van het Alphonsus-seminarie staat Clementis fidei robore consto, 'in de kracht van het geloof van Clemens voel ik mij sterk', want net als Clemens moesten de seminaristen het christelijk geloof uitdragen en het werkterrein van de orde vergroten.


2. Ingang klooster, wapen redemptoristen
met Jesus- en Maria-monogram en
devies 'Copiosa apud Eium redemptio'

3. Ingang kerk, Christus, reliëf, en devies
'Bij Mij is overvloedige verlossing'


De naam van de redemptoristen - de officiële Nederlandse benaming is Congregatie van de Allerheiligste Verlosser- is afgeleid van de kern van hun spiritualiteit die is samengevat in de woorden Copiosa apud Eum redemptio, 'Bij Hem [Christus] is redding in overvloed'. Die woorden leest men boven de ingang van het klooster, naast de campanile, rond het wapenschild van de congregatie (afb. 2). Met een kleine variant staan die woorden ook in het tympaan boven de centrale ingang van de kerk: 'Bij Mij is redding in overvloed' (afb. 3). Daar omlijsten de woorden een reliëf van Christus die zijn wonden toont, een werk dat Piet Gerrits in de zomer van 1930 heeft gemaakt.

Dr. Leo Ewals
Maart - Mei 2018

Lees verder:
Gerardus Majellakerk - Schildering van priesterkoor
Gerardus Majellakerk - Schildering van zij-altaren
Gerardus Majellakapel
Paterskapel en Juvenaatskapel