NIEUW boek over Piet Gerrits :
te koop via deze website : "Piet Gerrits (1878-1957, Religieus Historieschilder)
"Ook hier te koop : Het Heilige Land van Piet Gerrits (1878-1957)
Belastingvoordeel donateurs : Onze stichting is erkend als culturele ANBI

Piet Gerrits

Petrus Hendrikus (Piet) Gerrits

Geboren in Hatert bij Nijmegen op 13 november 1878
Overleden op de Heilig Land Stichting op 15 januari 1957
Begraven op de Heilig Land Stichting op 19 januari 1957
Artistiek adviseur van de Heilig Land Stichting
Commandeur in de Orde van St. Silvester
Commandeur in de Orde van het H. Graf
Begiftigd met het gouden Erekruis Pro Eclesia et Pontifice
Gehuwd met Francisca J.M. Weijers te Tilburg op 26 mei 1913
en met Gerardina A.M. Weijers te Groesbeek op 29 november 1944
Zie verder de pagina Chronologie en het artikel Piet Gerrits en de Heilig Landstichting van Dr. Leo Ewals

Kerkelijk kunstenaar Piet Gerrits

Piet Gerrits is in 1878 in Nijmegen geboren. Hij werkte van 1906 tot 1911 in Palestina en van 1912 tot aan zijn dood in 1957 voor de Heilig Land Stichting gelegen tussen Nijmegen en Groesbeek. Hij liep op advies van zijn vader die hem graag architect zag worden, van 1895 tot 1896 een jaar stage op het bureau van architect Pierre Cuypers in Amsterdam. Daar leerde hij de architect Jan Stuyt kennen. Van 1896 tot 1897 volgde hij een cursus bouwkundig tekenen op de Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. Terug in Nijmegen ging hij in 1898 op de Klokkenberg bij zijn ouders wonen en kreeg hij een aanstelling op het bureau van architect Willem Hoffmann in Nijmegen.

Het vak van architect lag hem echter niet zo. Zijn voorkeur ging uit naar tekenen en meubels maken. Hij begon in 1900 met een eigen atelier voor kerkelijke kunst in de werkplaats van zijn vader die timmerman was. Hij ontwierp er meubels, illustreerde boeken en maakte tekeningen voor het jeugdblad De Engelbewaarder. Zijn goede relatie met de Fraters van Tilburg verschafte hem veel werk. Hij ging op hun verzoek in 1905 mee met de Eerste Nederlandse Pelgrimsreis naar het Heilig Land Palestina, georganiseerd door kapelaan A. Suijs uit Waalwijk om tekeningen van de heilige plaatsen waar Jezus van Nazareth gewoond had te maken voor De Engelbewaarder. Ook Jan Stuyt nam deel aan deze pelgrimstocht.

In 1906 keerde hij terug naar Palestina waar hij vijf jaar op de pastorie van pastoor Adriaan Smets in El Hosson woonde. Hij maakte een grondige studie van het Oude en Nieuwe Testament en van het Heilige Land Palestina en trok op zijn paard rond om de gewoonten en gebruiken van de Arabische en Joodse bevolking te bestuderen. Zijn vriend, een Bedoeïen, introduceerde hem bij diverse Arabische stammen. In Palestina maakte hij wand¬schilderingen voor de katholieke kerken van El Hosson, Rumeimin, Beit Sahoer, Bethlehem, Bir Zeit, Salt, Jeruzalem, Ain Karim en Jaffa. In 1911 keerde hij terug naar Nederland en werkte eerst nog twee jaar in Tilburg alvorens zich definitief in Nijmegen te vestigen.

In Tilburg werd hij benaderd door kapelaan Suijs die in 1911 de Heilig Land Stichting opgericht had met als doel het dagelijks leven in het Palestina ten tijde van Jezus van Nazareth op een aanschouwelijke wijze in een bedevaartpark uit te beelden. Piet Gerrits kreeg in 1912 een aanstelling als artistiek adviseur van de Heilig Land Stichting.

Het bestuur van de stichting had vier jaar nodig om fondsen te werven, grond aan te kopen en architecten aan het werk te zetten. Eind 1914 waren de bedevaartskerk en de pastorie gereed en op 6 januari 1915 konden zij in gebruik genomen worden. Piet Gerrits voorzag de Cenakelkerk, de bedevaartskerk, van mozaieken en wand¬schilderingen en richtte de pastorie met het Bijbels Museum in. In 1915 wordt hij benoemd tot conservator van het Bijbels Museum en tot vaste medewerker van het tijdschrift ’t Heilig Land. Op 7 januari 1915 begon Piet Gerrits met de aanleg begraafplaats en het bedevaartpark. Hij ontwierp de begraafplaats als een oosterse landschapstuin met monumenten zoals de Calvarieberg met Golgotha en het graf van Jezus in Jerusalem en in het bedevaartpark bouwde hij de geboortegrot van Bethlehem, het dorp Nazareth en gebouwen in Jerusalem zoals het paleis van Pilatus en het Sanhedrin na. Naast al zijn werk voor het bedevaartpark was hij beheerder van de begraafplaats en ontwierp hij alle grafmonumenten.

Hij kreeg ook opdrachten voor decoraties van kerken en kapellen elders. Hij ontwierp het Mariabeeld bij Gulpen en H. Hartbeeld bij het Canisius College in Nijmegen en maakte kruiswegen, kerkelijk vaatwerk, glas-in-loodramen en wandschilderingen in Nijmegen voor de H. Antonius van Paduakerk, de St. Stephanuskerk, de kapel van Dekkerswald, de kerk en studentenkapel van het klooster Nebo en de kapel van huize St Anna en in Tilburg decoreerde hij de kapel van het fraterhuis St. Denis en de kapel van het moederhuis van de Fraters van Tilburg, de H. Margarita Maria Alacoquekerk en de H. Gerardus Majellakerk. Voorts bracht hij wandschilderingen aan in de St. Willibrorduskerk in Liessel, de H. Gerardus Majellakerk in ’s-Gravenhage, de H. Petruskerk in Gulpen, de kapel van de paters Montfortanen in Schimmert, de H. Maria Magdalenakerk in Goes en de St Lambertuskerk in Huisseling.

Link naar genealogische gegevens Piet Gerrits