"Het Heilige Land van Piet Gerrits (1878-1957)"
Auteur: Jan Willemsen. Te koop via deze website

Hartelijk Welkom

   Deutsch | English    

Lees verder ...

 

Piet Gerrits (1878-1957) heeft zijn eigen bladzijden geschreven in het boek der kunsthistorie. Hij leverde een bijdrage aan het hoofdstuk van het bijbels oriëntalisme. Hij heeft enkele jaren in Palestina geleefd, gestudeerd, getekend en geschilderd, om er de wereld te ontdekken van het oude en nieuwe testament.
Terug in Nederland heeft hij het grootste deel van zijn levensenergie gegeven aan Heilig Landstichting, een Gesamtkunstwerk, waar architectuur, schilderkunst en beeldhouwkunst, ambachtelijk kunnen, religieuze en artistieke gedrevenheid ineenvloeien.

De Stichting Piet Gerrits houdt met onderzoek en publicaties de erfenis van deze kunstenaar in ere en wil haar interesse via deze site met u delen.

Dr. Leo Ewals, voorzitter

 

Herzlich Willkommen

Piet Gerrits (1878-1957) hat seine eigene Seiten geschrieben im Buch der Kunstgeschichte. Er lieferte einen Beitrag am Kapitel des biblischen Orientalismus. Er hat einige Jahre in Palästina gelebt, studiert, gezeichnet und gemalt, um die Welt des Alten und Neuen Testamentes kennenzulernen.
Zurück in den Niederlanden hat er den Großteil seiner Lebensenergie der Heilig Landstiftung gewidmet, einem Gesamtkunstwerk, in dem Architektur, Malerkunst, Skulptur, handwerkliches Können, religiöse und künstliche Leidenschaft ineinanderfließen.

Die Stiftung Piet Gerrits hält mit Forschung und Publikationen die Erbschaft dieses Künstlers in Ehren und will mit Ihnen ihr Interesse durch diese Website teilen.

Dr. Leo Ewals, Vorsitzender

A Warm Welcome

Piet Gerrits (1878-1957) has written his own page in the book on the history of art. He contributed to the chapter on biblical orientalism. He lived, studied, sketched and painted in Palestina for a couple of years in order to discover the world of the Old and New Testament.
Back in The Netherlands he dedicated the major part of his energy of life to Heilig Landstichting (Holy Land Foundation), a 'Gesamtkunstwerk' in which architecture and sculpture, craftmanship, and religious and artistic zeal come together.

By research and publications the Piet Gerrits Foundation honours this artist's legacy and wants to share her interest through this website.

Dr. Leo Ewals, President